Select Page
Bättre folk

Bättre folk

BÄTTRE FOLK OM PRODUKTIONEN »Bättre folk« har sin utgångspunkt i det gränsland där mänskliga värderingar förhandlas. Verket är en kraftfull uppgörelse med våra föreställningar om det möjliga. Det ställer gång på gång den allvarliga frågan om var gränsen går för vad...